УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Житомирській області

» Громадськості » публічна інформація » Антикорупційна програма Служби автомобільних доріг у Житомирській області

Антикорупційна програма Служби автомобільних доріг у Житомирській області

Цiєю Антикорупцiйною програмою Служба автомобiльних дорiг у
Житомирськiй областi (далi - Служба) проголошус, що всі працiвники, посадовi
особи та начальник Служби у своiй внутрiшнiй дiяльностi, а також у
правовiдносинах iз дiловими партнерами, в тому числi органами державної влади,
органами мiсцевого самоврядування керуються принципом нульової терпимостi
до будь-яких проявiв корупцii i вживатимуть Bcix законних заходiв щодо
запобiгання, виявлення та протидii корупцii та пов'язаним з нею дiям (практикам).

Файли для завантажування

 (pdf, 15.43 Мб)