УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Житомирській області

» Діяльність » оголошення » Заява про екологічні наслідки: «Реконструкція автомобільної дороги  М-06 Київ – Чоп км 129,6 –  км 151,73. Коригування»

Заява про екологічні наслідки: «Реконструкція автомобільної дороги  М-06 Київ – Чоп км 129,6 –  км 151,73. Коригування»

 

«Реконструкція автомобільної дороги  М-06 Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) на ділянці км 129,6 –  км 151,73, Житомирська область. Коригування»

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Планована діяльність передбачає реконструкцію автомобільної дороги  М-06 Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) на ділянці км 129,6 –  км 151,73, Житомирська область.

Екологічний клас об’єкту – І (згідно з п. 4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012). Планована діяльність не належить до видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку у відповідності до частини 2 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Технічні і технологічні дані:

 • Категорія дороги – І-б;
 • Довжина ділянки а/д – 22,442 км;
 • Розрахункова швидкість – 110 км/год;
 • Існуюча інтенсивність руху – 7790-10120 авт./добу;
 • Перспективна інтенсивність руху – 13730-17310 авт./добу;
 • Кількість смуг руху – 4;
 • Ширина проїзної частини   - 3,75 м;
 • Мінімальні радіуси вертикальних кривих:

- випуклих -  11000 м;

- увігнутих -  6424 м;

- Розрахункове навантаження на вісь статичне - 130 кН;

- Клас навантаження - А15, НК100.

ПІДСУМКИ КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ

 

Забруднення атмосферного повітря

В результаті експлуатації автомобільної дороги державного автомобільним транспортом в повітряне середовище буде потрапляти певна кількість забруднюючих речовин (ЗР).

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 35 м від бровки земляного полотна.

Масові обсяги викидів ЗР при експлуатації об’єкту будуть мати такі значення:

Таблиця 1

Валовий викид
забруднюючих речовин

Існуючий стан,
г/с

Існуючий стан,
т/рік

Перспектива, г/с

Перспектива, т/рік

Діоксид азоту

0,97

30,68

1,66

52,48

Сажа

0,86

27,27

1,48

46,65

Діоксид сірки

0,63

19,98

1,08

34,18

Оксид вуглецю

38,67

1219,51

66,14

2085,95

Вуглеводні

7,30

230,20

12,49

393,76

Всього:

48,43

1527,64

82,85

2613,02

 

 

 

 

 

 

Результати розрахунків доцільності вказують на те, що розрахунок проводити доцільно  по всім речовинам. Розрахункові точки було прийнято в межах прилеглих до проїзної частини територій, на які поширюється прямий чи опосередкований екологічний вплив проектованого об’єкту (захисна смуга, резервно-технологічна смуга).

Концентрації ЗР в долях ГДК на теперішній час та на 20-річну перспективу при експлуатації об’єкта набудуть значень наведених у таблиці 2.

Таблиця 2

Існуючий стан

Найменування забруднюючих речовини

ГДКм.р. (мг/м3)

Фонові концентрації (Сф) в частках ГДК

Концентрація (Ср - розрахункові) в частках ГДК

Біля бровки

На межі найближчої житлової забудови

(35 м)

На межі найближчої житлової забудови

(47,94 м)

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

1

Діоксид азоту

0,2

0,04

0,06

0,10

0,04

0,08

0,03

0,07

2

Сажа

0,15

0,4

0,06

0,46

0,04

0,44

0,03

0,43

3

Діоксид сірки

0,5

0,04

0,03

0,12

0,02

0,06

0,01

0,05

4

Оксид вуглецю

5

0,08

0,15

0,23

0,10

0,18

0,05

0,13

5

Вуглеводні

1

0,4

0,17

0,57

0,12

0,52

0,05

0,45

6

Групи сумації: NO2+SO2

-

-

0,10

-

0,07

-

0,04

-

Перспектива

 

Найменування забруднюючих речовини

ГДКм.р. (мг/м3)

Фонові концентрації (Сф) в частках ГДК

Концентрація (Ср - розрахункові) в частках ГДК

 

Біля бровки

На межі найближчої житлової забудови

(35 м)

На межі найближчої житлової забудови

(47,94 м)

 

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

 

1

Діоксид азоту

0,2

0,04

0,09

0,13

0,08

0,12

0,06

0,10

 

2

Сажа

0,15

0,4

0,13

0,53

0,11

0,51

0,08

0,48

 

3

Діоксид сірки

0,5

0,04

0,03

0,07

0,02

0,06

0,02

0,06

 

4

Оксид вуглецю

5

0,08

0,18

0,26

0,12

0,20

0,09

0,17

 

5

Вуглеводні

1

0,4

0,14

0,54

0,12

0,52

0,09

0,49

 

6

Групи сумації: NO2+SO2

-

-

0,14

-

0,10

-

0,09

-

 

                                           

Як видно з розрахунків концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищать норм ГДК.

Введення в експлуатацію ділянки автомобільної дороги призведе до зменшення впливу викидів автотранспорту та пилу на навколишнє середовище, оскільки безпосередньо зменшиться кількість викидів, а конструкція покриття сприятиме меншому утворенню пилу.

Викиди забруднюючих речовин при проведенні реконструкції носять тимчасовий характер. Заходи по зменшенню викидів в атмосферне повітря при реконструкції включають:

 • заборону простою техніки з працюючим двигуном;
 • застосування закритого транспортування та розвантаження будівельних матеріалів, що пиляться;
 • розосередження в часі роботи будівельних машин та механізмів, які не задіяні в єдиному безперервному технологічному процесі;
 • забезпечення профілактичного ремонту механізмів;
 • регулярне проведення робіт з контролю токсичності відпрацьованих газів;
 • поверхневе зрошення водою з домішкою змочувачів осередків пилоутворення при штильовій і інверсійній погоді.

Шумовий вплив

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 35 м від бровки земляного полотна.

Для визначення стану акустичного середовища на теперішній час та на двадцятирічну перспективу, після реалізації проекту, здійснено прогнозний розрахунок еквівалентного рівня шуму (LАтер).

Розрахунок еквівалентних рівнів шуму від транспортного потоку ділянки дороги LАекв, дБА., визначена згідно ДБН Б.1.1-31.2013 та ДСТУ-Н Б В.1.1-33.2013. Розрахункові точки були визначені на межі першого ешелону житлової забудови, яка розташована найближче до проїзної частини Розрахунки наведено в додатках. 

Параметри розрахункових точок наведено в таблиці 3 та 4.

Таблиця 3 Розрахунок еквівалентних рівнів шуму у розрахункових точках (існуючий стан):

Номер точки

т.1

т.2

Відстань від дороги

35

47,94

 

∆LАвідст =

10,2

11,2

 

∆LАпов =

0,2

0,2

 

l

33,0

42,3

 

σ

1,5

2,0

 

∆LАпок =

2,2

3,5

 

∆LАекр =

0

0

 

∆LАзел =

1,5

1,5

 

∆LАобм=

0

0

 

∆LАвідб=

0

0

вдень

LАтер_д=

61,8

59,4

вночі

LАтер_н=

59,2

56,9

Перевищення, дБА

 

 

 

вдень

65

-

-

вночі

55

4,2

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4  Розрахунок еквівалентних рівнів шуму у розрахункових точках на перспективу:

Номер точки

т.1

т.2

Відстань від дороги

35

47,4

 

∆LАвідст =

10,2

11,2

 

∆LАпов =

0,2

0,2

 

l

33,0

41,8

 

σ

1,5

2,0

 

∆LАпок =

2,2

3,4

 

∆LАекр =

0

0

 

∆LАзел =

1,5

1,5

 

∆LАобм=

0

0

 

∆LАвідб=

0

0

вдень

LАтер_д=

64,1

61,9

вночі

LАтер_н=

61,6

59,4

Перевищення, дБА

 

 

 

вдень

65

-

-

вночі

55

6,6

4,4

Примітка.* Норма  шуму приведена згідно табл. 1 ДБН Б 1.1-31:2013 з урахуванням поправок (примітка 5 до табл. 1) на транспортний шум (+10 дБА)

 

Таблиця 5 – Розрахунок максимальних рівнів шуму на межі житлової забудови.

Номер точки

т.1

т.2

Відстань від дороги

35

47,94

 

∆LАвідст =

10,2

11,2

 

∆LАпов =

0,2

0,2

 

l

33,0

42,3

 

σ

1,5

2,0

 

∆LАпок =

2,2

3,5

 

∆LАекр =

0

0

 

∆LАзел =

1,5

0

 

∆LАобм=

0

0

 

∆LАвідб=

1,5

1,5

вдень

Lамакс.тер_д=

79,4

78,6

вночі

Lамакс.тер_н=

74,4

73,6

Перевищення, дБА

 

 

 

вдень

75

4,4

3,6

вночі

65

9,4

8,6

 

 

 

Відповідно до проведених розрахунків, на території, що безпосередньо прилягає до житлової забудови, спостерігається перевищення допустимих рівнів звуку.

В зв’язку з цим необхідно розробити заходи зменшення шуму. Найбільш ефективним і єдино можливим заходом зниження шуму в цій ситуації є встановлення шумозахисних екранів.

Місце розташування екранів:

 • Праворуч від ПК 1366+00 до ПК 1369+60 з розривами на ПК 1367+70;

Загальна довжина екранів для захисту житлової забудови – 360 м.п.

 • Праворуч від ПК 1429+10 до ПК 1444+90 з розривами на ПК 1435+90

Загальна довжина екранів для захисту житлової забудови – 1580 м.п.

Вплив на геологічне середовище

Прийнятими проектними рішеннями передбачені спеціальні заходи щодо попередження запобігання небезпечним геологічним явищам на всій ділянці проектування. До таких заходів відносяться:

 • вертикальне планування прилеглої до дороги території у межах смуги відводу, яке забезпечує уникнення застою поверхневої води;
 • влаштування водопропускних споруд для відведення поверхневого стоку в  понижені місця з поперечним ухилом території;
 • укріплення системи поверхневого водовідводу  з метою попередження розмивів та інфільтрації ґрунтової води;
 • виконання необхідного ухилу схилів і укосів з врахуванням їх висоти і кладу ґрунту і їх укріплення.

При виконанні  робіт з реконструкції не прогнозуються прояви зсувів, однак, при неправильній підрізці схилів, насиченні водою атмосферних опадів незакріплених ґрунтів, або при підтопленні території чи виході на денну поверхню підземних вод, можуть виникнути умови для їх активізації. Щоб запобігти цьому явищу, необхідно дотримуватись будівельних норм та проводити будівництво у відповідності з проектною документацією.

 

(продовження див. у вкладенні)

 

Перелік залишкових впливів

Проведення робіт з реконструкції супроводжується утворенням відходів будівництва (відходи будівельних робіт) та побутових відходів. Згідно з Державним класифікатором України ДК 005-96 "Класифікатор відходів" відходами будівельних робіт (розділ 45 КВЕД) є відходи, що утворюються під час будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і споруд (код 4510).

При виконанні робіт з реконструкції проводять демонтаж існуючої автомобільної дороги –  асфальтобетонного покриття проїзної частини, водовідвідних елементів, існуючих елементів облаштування проїзної частини, тощо. Всі види відходів, що утворюються в процесі капремонту об’єкту, визначені відповідно до «Відомість обсягів робіт», приведеної у томі 1 «Загальна пояснювальна записка.». Аналіз всіх складових елементів поводження з відходами (збирання, оброблення, зберігання, розміщення, перевезення, утилізація) приведено в табл.5

 

Відходи при виконанні підготовчих робіт з реконструкції  ділянки автомобільної дороги

Таблиця 5

№ п/п.

Назва робіт утворення відходів

Відходи згідно з класифікатором ДК КВ 005-96

Клас небезпеки IV

Одиниці виміру

 

Поводження

1

Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної

4510.2.9.04 

923,721 т

Передача АБЗ, на переробку з подальшим повторним використанням

2

Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд 

4510.2.9.09 

626515,987 т

Передача на переробку з подальшим повторним використанням

3

Металобрухт

4510.2.9.08

117,74 т

Передача на переробку

4

Деревина непридатна (чагарник) 

0201.2.1.01

690 шт.

Переробка в щепу на місці з подальшим вивезенням на базу експлуатуючої організації для використання в якості палива.

 

 

Аналіз утворення та поводження з відходами при експлуатації приведено в табл 6.

 

Відходи, що утворені у процесі експлуатації автомобільної дороги

 

Таблиця 6

№ п/п.

Назва робіт утворення відходів

Відходи згідно з класифікаторм ДК КВ 005-96

Маса

Поводження

1

Тверді побутові відходи

6000.2.9 7720.3.1.01

клас небезпеки - IV

по фактичним даним

Передача спеціалізованим підприємствам відповідно до чинного на момент заключення договорів «Переліку ліцензіатів на поводження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами», захоронення на полігоні ТПВ.

2

Світильники ДТУ18У-150-001-У1

відпрацьовані

7710.3.126

клас небезпеки- IV 

по мірі накопичення

Відпрацьовані світильники замінюються експлуатуючою службою по мірі необхідності. Передаються для подальшої утилізації ліцензованим підприємствам.

3

Відпрацьовані акумуляторні батареї

6000.2.9.04

клас небезпеки

-ІІ

по мірі накопичення

Передаються,згідно укладеного договору, спеціалізованим підприємствам та організаціям, які отримали відповідну ліцензію для здійснення такої діяльності, з пдальшою утилізацією.

4

Рідкі побутові відходи (водна маса стоків з вигрібних ям)

4590.3.1.05

клас небезпеки - IV

по фактичним даним

Рідкі побутові відходи туалетних вигрібних ям, по мірі накопичення, викачуються та вивозяться спецтранспортом, який виймає експлуатуюча служба, з подальшим обробленням та видаленням.

5

Осад очисних споруд

6000.2.8.18

клас небезпеки - IV

по фактичним даним

Осад і пісок очисних споруд вивозяться не рідше 1 разу на 6 місяців або по спрацьовуванню датчиків рівня забруднень. Передаються для захоронення ліцензованим підприємствам.

6

Води промивні після регенерації фільтрів

4101.3.2.02

клас небезпеки - ІІІ

по фактичним даним

Промивна вода після регенерації фільтрів транспортується спеціалізованими службами на міські очисні споруди каналізації.

7

Відпрацьовані фільтри очисних споруд

7730.3.1.05

клас небезпеки - IІІ

по фактичним даним

Фільтри сепараторів нафтопродуктів замінюються по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на рік експлуатуючою службою.

Передаються для подальшої утилізації або захоронення ліцензованим підприємствам.

 

Всього відходів

по фактичним даним РайДУ

 

 

Підприємство-організація, що прийматиме відходи обирається відповідно до чинного на момент заключення договорів «Переліку ліцензіатів на поводження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

З метою мінімізації утворення відходів підрядна будівельна організація зобов’язана проводити контроль за організацією робіт і технологічними процесами будівництва.

 

Інформування та ставлення громадськості

Заява про наміри оформлена згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003, додаток Г і (див. додаток), містить інформацію щодо можливості ознайомлення громадськості з проектними матеріалами та подачі пропозицій. Завдяки проінформованості представників органів місцевого самоврядування та оприлюднення намірів, що плануються через засоби масової інформації, громадськість отримала можливість безпосередньо впливати на характер прийняття проектних рішень.

Після опублікування в пресі Заяви про наміри  зауважень від місцевого населення та громадських організацій не надходило.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА:

Замовник бере на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції  та експлуатації об’єкту, розробленого проекту.