УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Житомирській області

» Діяльність » оголошення » Таблиця оцінених корупційних ризиків 

Таблиця оцінених корупційних ризиків 

Таблиця оцінених корупційних ризиків 

та заходи щодо їх усунення у Службі автомобільних доріг у Житомирській області на 2019 рік

 

з\п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Підрозділи,  відповідальні за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

 

І. Питання організаційно-управлінської діяльності Служби автомобільних доріг у Житомирській області

 

1.1

 

Недотримання встановленого порядку щодо розроблення та затвердження проектної документації з будівництва, реконструкції, капітального та  поточного середнього ремонтів  об’єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня

 

 

Забезпечити затвердження  завдань на проектування та основних проектних рішень в установленому порядку.

 

 

Відділ будівництва та проектних робіт

 

 

Протягом року

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Забезпечення ефективного та цільового використання коштів Державного бюджету України.

 

 

1.2

 

Не висловлення правової позиції Служби автомобільних доріг у Житомирській області в ході судового розгляду справ, в яких Службі автомобільних доріг у Житомирській області є учасником судового процесу, мовчазна підтримка (згода) позиції опонента у судовому процесі, не висловлення позиції Служби автомобільних доріг у Житомирській області при прийняті рішень контролюючими органами державної влади

 

 

Середня

 

Повідомлення працівників Служби автомобільних доріг у Житомирській області, які беруть участь в судових засіданнях про періодичний моніторинг ходу судового засідання. Систематичне проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби автомобільних доріг у Житомирській області, які беруть участь в судових засіданнях та при прийняті рішень органами державної влади. Перевірки та контроль з боку керівництва Укравтодору

 

Юридичний відділ

 

Структурні підрозділи

Служби автомобільних доріг у Житомирській області

 

 

Щокварталу

 

Перед засіданням суду, перед перевіркою, перед отриманням судових документів до виконання

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Моніторинг проведено. Роз’яснювальну роботу проведено.  

 

 

1.3

 

Неврегульованість процедури щодо здійснення організації претензійно-позовної роботи в Службі автомобільних доріг у Житомирській  області  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня

 

Підготовка та подання на затвердження порядку організації претензійно-позовної роботи в Службі автомобільних доріг у Житомирській області  

 

Юридичний відділ

 

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Житомирській області

 

Протягом року

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Затвердження порядку організації претензійно-позовної роботи в Службі автомобільних доріг у  Житомирській області

 

 

1.4

 

 

Непоінформованість посадових осіб про норми законодавства в частині дотримання положень щодо  конфлікту інтересів в Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

 

 

 

Середня

 

 

 

Розробка типових ситуацій щодо конфлікту інтересів   

 

 

 

Провідний уповноважений з  антикорупційної діяльності

 

Юридичний відділ

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

Типові ситуації розроблено

 

 

1.5

 

Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів.

 

Середня

 

Запровадження форм повідомлень про відсутність конфлікту інтересів.

 

Провідний уповноважений з  антикорупційної діяльності

 

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Житомирській області

 

 

Грудень

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Форми повідомлень запроваджено.

 

 

1.6

 

 

Можливе неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня

 

 

Періодичний моніторинг використання службової інформації, відстеження засобів масової інформації в частині неправомірного розміщення службової інформації

 

 

Провідний уповноважений з  антикорупційної діяльності

 

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Житомирській  області

 

 

 

Щокварталу

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Здійснено моніторинг, відстеження проведено

 

 

 

ІІ. Бюджетна діяльність та управління фінансами Служби автомобільних доріг у Житомирській області

 

2.1

Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці  кошторису на утримання Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

 

 

     Низька

Перевірка обґрунтованості внесення змін до кошторису,  включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні кошторису на відповідний рік.

 

 

Фінансово-економічний відділ.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Перед підготовкою відповідних документів.

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Здійснено перевірку обґрунтованості при підготовці бюджетних запитів.

 

 

ІІІ. Кадрова політика Служби автомобільних доріг у Житомирській області

 

 

3.1

 

Використання недостовірних відомостей щодо кандидатів  на посади в Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

 

   Середня

 

Запровадження здійснення перевірки відомостей, усіх матеріалів щодо кандидатів на посади.

 

 

Старший інспектор з кадрів.

 

Юридичний відділ.

 

Провідний уповноважений з  антикорупційної діяльності.

 

 

Перед призначенням на посади.

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

Дотримання порядку перевірки відомостей щодо кандидатів на посади та їх відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам.

 

3.2

 

Порушення процедури призначення на посади/звільнення з посад працівників в Службі автомобільних доріг у Житомирській області, які потребують погодження Укравтодору.

 

 

 

 

 

 

   Середня

 

Здійснення моніторингу перевірки відомостей, усіх матеріалі при призначенні  на посади та звільнення з посад працівників в Службі автомобільних доріг у Житомирській  області, які потребують погодження Укравтодору

 

Старший інспектор з кадрів.

 

Юридичний відділ.

 

Провідний уповноважений з  антикорупційної діяльності.

 

При призначенні кандидатів на посади в Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

Моніторинг здійснено. Дотримання поряду призначення на посади та звільнення з посад забезпечується.

 

 

IV. Питання публічних закупівель  Служби автомобільних доріг у Житомирській області 

 

 

4.1

 

Надання недостовірної інформації під час підготовки тендерної документації (яка розробляється всіма членами тендерного комітету) по проведенню процедури публічних закупівель, у зв’язку з наявністю у членів тендерного комітету майнового (немайнового) інтересу. 

 

 

Середня

 

Дотримання вимог нормативних документів, примірної тендерної документації,стандартів Мінекономрозвитку та рекомендацій Укравтодору .

 

 

Тендерно-договірний відділ.

 

Постійно

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

Запроваджено розробку тендерної документації на основі визначених стандартів. Здійснення постійного контролю за тендерною діяльністю в Службі автомобільних доріг у Житомирській області .

 

 

V. Управління майном Служби автомобільних доріг у Житомирській  області

 

 

5.1

 

Неврегульованість процедури ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Служби автомобільних доріг у Житомирській області та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням.

 

Середня

 

 

Чітке дотримання Інструкції про порядок списання та продажу основних засобів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг від 04 грудня 2009 року № 55.

 

Бухгалтерія.

 

Юридичний відділ.

 

Провідний уповноважений  з  антикорупційної діяльності.

 

 

 

Постійно

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Запровадження належного обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Служби автомобільних доріг у Житомирській області та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням

 

5.2

 

Порушення вимог законодавства посадовими особами Служби автомобільних доріг у Житомирській області, що опрацьовують та готують документи, пов’язані з управлінням об'єктами державної власності

 

 

Низька

 

Ознайомлення з вимогами законодавства. Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення порушень чинного законодавства України. Проведення моніторингу дотримання законодавства посадовими особами Служби автомобільних доріг у Житомирській області, що опрацьовують та готують документи, пов’язані з управлінням об'єктами державної власності

 

 

Бухгалтерія

 

Провідний уповноважений  з  антикорупційної діяльності

 

Юридичний відділ

 

Перед підготовкою проектів рішень

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Дотримання посадовими особами вимог законодавства. Моніторинг здійснено.

 

VІ. Питання антикорупційного законодавства

 

 

6.1

 

Низький рівень обізнаності працівників  Служби автомобільних доріг у Житомирській  області у сфері дії антикорупційного законодавства.  

 

Середня

 

Проведення антикорупційних заходів, направлених на підвищення рівня знань та обізнаності працівників, у сфері чинного антикорупційного законодавства

 

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Житомирській  області

 

Провідний уповноважений  з антикорупційної діяльності

 

Постійно

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Забезпечення підвищення загального рівня обізнаності працівників  Служби автомобільних доріг у Житомирській області з основними положеннями чинного антикорупційного законодавства

                         

 

 

Провідний уповноважений                                         (підпис існує)                                         

з антикорупційної діяльності       

                                                                                                                                                                 В.М.Гаврилюк