УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Житомирській області

» Діяльність » плани » Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.) на 2019 рік 
Служби автомобільних доріг у Житомирській області, код згідно з ЄДРПОУ 03451526, зі змінами

Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.) на 2019 рік 
Служби автомобільних доріг у Житомирській області, код згідно з ЄДРПОУ 03451526, зі змінами

  Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.)    
  на 2019 рік 
  Служби автомобільних доріг у Житомирській області, код згідно з ЄДРПОУ 03451526 зі змінами    
             
Конкретна назва предмета закупівлі Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн)  Процедура закупівлі Орієнтовний  початок проведення процедури закупівлі
з/п (для бюджет-них коштів)
  1 2 3 4 5 6
1 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 238 659 717,00  Відкриті  листопад-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (двісті тридцять вісім мільйонів шістсот   торги грудень 2018р.
  Житомирської області) (4 лоти) обслуговування наземних    п'ятдесят дев'ят тисяч сімсот сімнадцять грн.      
    видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)    
             
  лот 1 - протяжністю 438,5 км     55 754 951,00    
        (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят чотири    
        тисячі дев'ятсот п'ятдесят одна грн. 00 коп)     
        (з ПДВ)    
  лот 2 - протяжністю 317,7 км     51 177 287,00    
        (п'ятдесят один мільйон сто сімдесят сім    
        тисяч двісті  вісімдесят сім грн. 00 коп) (з ПДВ)    
  лот 3 - протяжністю 527,7 км     73 493 506,00    
        (сімдесят три мільйони чотириста дев'яносто три    
        тисячі п'ятсот шість грн. 00 коп) (з ПДВ)    
  лот 4 - протяжністю 322,9 км     58 233 973,00    
        (п'ятдесят вісім мільйонів двісті тридцять три    
        тисячі дев'ятсот сімдесят три грн. 00 коп) (з ПДВ)    
2 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 52 655 975,00 Відкриті  листопад-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (п'ятдесят два мільйони шістсот п'ятдесят п'ять торги грудень 2018р.
  Житомирської області (встановлення та заміна  обслуговування наземних    тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять грн.      
  дорожніх знаків, обслуговування об’єктів зовнішнього  видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)    
  освітлення, систем метеоспостереження та           
  світлофорних об’єктів)          
             
3 Природний газ ДК 021:2015 (CPV)   365 454,00 Відкриті  листопад-
    09120000-6. Газове паливо    (триста шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят торги грудень 2018р.
        чотири грн. 00 коп) (з ПДВ)    
             
4 СОУ 42.1-37641918-105:2013 Послуги з  ДК 021:2015 (CPV) 2281 477 737,00 Відкриті  грудень 2018р.
  експлуатаційного утримання автомобільної дороги  63710000-9. Послуги з    (чотириста сімдесят сім тисяч сімсот тридцять сім торги  
  загального користування державного значення М-06  обслуговування наземних    грн.  00 коп) (з ПДВ)    
  Київ – Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів,  видів транспорту        
  Мукачеве і Ужгород) в межах Житомирської області           
  (утримання ліфтів, що призначені для користування           
  особами з обмеженими можливостями), протягом            
  12 місяців          
  1 2 3 4 5 6
5 Послуги з  технічного обслуговування і ремонту  ДК 021:2015 (CPV)   3 558 000,00 Відкриті  грудень 2018р.
  автомобілів, які належать Службі автомобільних доріг   50110000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч торги  
  у Житомирській  області: AUDI-А6, MITSUBISНI  ремонту і технічного    грн.  00 коп) (з ПДВ)    
  PAJERO SPORT, TOYOTA LAND CRUISER,  обслуговування         
  HYUNDAI SANTA FE (дизель), ГАЗ 2705 «Газель»,   мототранспортних засобів і         
  MITSUBISНI PAJERO WAGON, TOYOTA AVENSIS,  супутнього обладнання        
  CEVROLET AVEO, HYUNDAI ACCENT (2 одиниці)          
             
6 Природний газ ДК 021:2015 (CPV)   365 454,00 Відкриті  грудень 2018р.
    09120000-6. Газове паливо    (триста шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят торги  
        чотири грн. 00 коп) (з ПДВ)    
             
7 Бензин марки А-95 та дизельне паливо для  ДК 021:2015 (CPV)   2 500 000,00 Відкриті  грудень 2018р.
  утримання автотранспорту Служби автомобільних  09130000-9. Нафта і    (два мільйони п'ятсот тисяч грн. 00 коп) (з ПДВ) торги  
  доріг у Житомирській області дистиляти        
             
8 Бензин марки А-95 та дизельне паливо для  ДК 021:2015 (CPV)   1 647 500,00 Відкриті   січень - лютий
  утримання автотранспорту Служби автомобільних  09130000-9. Нафта і    (один мільйон шістсот сорок сім тисяч торги 2019р.
  доріг у Житомирській області дистиляти   п'ятсот грн. 00 коп) (з ПДВ)    
             
9 Природний газ ДК 021:2015 (CPV)   345 434,00 Переговорна   січень 2019р.
    09120000-6. Газове паливо    (триста сорок п'ять тисяч чотириста тридцять процедура  
        чотири грн. 00 коп) (з ПДВ)    
             
10 Послуги з  технічного обслуговування і ремонту  ДК 021:2015 (CPV)   3 558 000,00 Відкриті   січень - лютий
  автомобілів, які належать Службі автомобільних  50110000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч торги 2019р.
  доріг  у Житомирській  області: AUDI-А6,   ремонту і технічного    грн.  00 коп) (з ПДВ)    
  MITSUBISНI PAJERO SPORT, TOYOTA LAND  обслуговування         
  CRUISER, HYUNDAI SANTA FE (дизель), ГАЗ 2705   мототранспортних засобів і         
  «Газель», MITSUBISНI PAJERO WAGON, TOYOTA  супутнього обладнання        
  AVENSIS, CEVROLET AVEO, HYUNDAI ACCENT           
  (2 одиниці)          
11 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних ДК 021:2015 (CPV) 2281 41 214 246,00 Відкриті   січень - лютий
   доріг загального користування державного значення 63710000-9. Послуги з    (сорок один мільйон двісті чотирнадцять тисяч торги 2019р.
  Житомирської області (обслуговування об’єктів обслуговування наземних    двісті сорок шість грн. 00 коп) (з ПДВ)    
  зовнішнього освітлення) видів транспорту        
             
             
             
  1 2 3 4 5 6
12 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних ДК 021:2015 (CPV) 2281 12 074 297,00 Відкриті   січень - лютий
   доріг загального користування державного значення 63710000-9. Послуги з    (дванадцять мільйонів сімдесят чотири тисячі торги 2019р.
  Житомирської області (встановлення та заміна  обслуговування наземних    двісті дев'яносто сім грн. 00 коп) (з ПДВ)    
  дорожніх знаків, обслуговування світлофорних  видів транспорту        
  об’єктів та систем метеоспостереження)          
             
             
13 Бензин марки А-95 та А-92, дизельне паливо для  ДК 021:2015 (CPV)   1 640 720,00 Відкриті  лютий - березень
  утримання автотранспорту Служби автомобільних  09130000-9. Нафта і    (один мільйон шістсот сорок тисяч сімсот торги 2019р.
  доріг у Житомирській області дистиляти   двадцять грн. 00 коп) (з ПДВ)    
             
             
14 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 387 374 667,00 Відкриті  лютий - березень
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (триста вісімдесят сім мільйонів триста сімдесят торги 2019р.
  Житомирської області) (4 лоти) обслуговування наземних    чотири тисячі шістсот шістдесят сім грн.      
    видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)    
             
             
  лот 1 - протяжністю 440,3 км     85 131 683,00    
        (вісімдесят п'ять мільйонів сто тридцять одна тисяча    
        шістсот вісімдесят три грн. 00 коп)     
        (з ПДВ)    
             
  лот 2 - протяжністю 319,3 км     79 256 837,00    
        (сімдесят дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч    
        вісімсот тридцять сім грн. 00 коп) (з ПДВ)    
             
  лот 3 - протяжністю 527,8 км     126 401 309,00    
        (сто двадцять шість мільйонів чотириста одна тисяча    
        триста дев'ять грн. 00 коп) (з ПДВ)    
             
  лот 4 - протяжністю 337,6 км     96 584 838,00    
        (дев'яносто шість мільйонів п'ятсот вісімдесят     
        чотири тисячі вісімсот тридцять вісім грн. 00 коп)    
         (з ПДВ)    
             
  1 2 3 4 5 6
15 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 71 069 285,00 Відкриті  лютий - березень
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (сімдесят один мільйон шістдесят дев'ять тисяч торги 2019р.
  Житомирської області протяжністю 865,4 км обслуговування наземних    двісті вісімдесят п'ять грн. 00 коп)    
    видів транспорту   (з ПДВ)    
16 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного      ДК 021:2015 (CPV) 2281 33 790 554,00 Відкриті  лютий - березень
  середнього ремонту автомобільної дороги 45000000-7. Будівельні    (тридцять три мільйони сімсот дев'яносто тисяч торги 2019р.
  загального користування державного значення  роботи та поточний ремонт.   п'ятсот п'ятдесят чотири грн. 00 коп)    
  Н-03 Житомир – Чернівці км 4+380 – км 6+480,     (з ПДВ)    
  км 7+680 – км 8+750, км 10+100 – км 11+500,          
  Житомирська область.          
17 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного      ДК 021:2015 (CPV) 2281 43 230 467,00 Відкриті  лютий - березень
  середнього ремонту автомобільної дороги 45000000-7. Будівельні    (сорок три мільйони двісті тридцять тисяч  торги 2019р.
  загального користування державного значення  роботи та поточний ремонт.   чотириста шістдесят сім грн. 00 коп)    
  Н-03 Житомир – Чернівці км 13+210 - км 19+800,     (з ПДВ)    
  Житомирська область.          
18 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного      ДК 021:2015 (CPV) 2281 213 671 120,00 Відкриті  лютий - березень
  середнього ремонту автомобільної дороги 45000000-7. Будівельні    (двісті тринадцять мільйонів шістсот сімдесят торги 2019р.
  загального користування державного значення  роботи та поточний ремонт.   одна тисяча сто двадцять грн. 00 коп)      
  Житомирської області М-21 Виступовичі - Житомир -     (з ПДВ)    
  Могилів-Подільський (через м. Вінницю)           
  км 157+063 - км 172+063.          
             
Затверджений рішенням тендерного комітету від 26.02.2019 р. №50        
             
Голова тендерного комітету        С.Л. Заїка  
             
Секретар тендерного комітету        В.О. Рудюк