УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Житомирській області

» Діяльність » плани » Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.) на 2019 рік 

Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.) на 2019 рік 

Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.)      
  на 2019 рік   
  Служби автомобільних доріг у Житомирській області, код згідно з ЄДРПОУ 03451526 зі змінами      
               
Конкретна назва предмета закупівлі Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн)  Процедура закупівлі Орієнтовний  початок проведення процедури закупівлі Примітки
з/п (для бюджет-них коштів)
  1 2 3 4 5 6 7
1 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 238 659 717,00  Відкриті  листопад-  
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (двісті тридцять вісім мільйонів шістсот   торги грудень 2018р.  
  Житомирської області) (4 лоти) обслуговування наземних    п'ятдесят дев'ят тисяч сімсот сімнадцять грн.        
    видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)      
               
  лот 1 - протяжністю 438,5 км     55 754 951,00     торги 
        (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят чотири     відмінені
        тисячі дев'ятсот п'ятдесят одна грн. 00 коп)       
        (з ПДВ)      
  лот 2 - протяжністю 317,7 км     51 177 287,00     торги 
        (п'ятдесят один мільйон сто сімдесят сім     відмінені
        тисяч двісті  вісімдесят сім грн. 00 коп) (з ПДВ)      
  лот 3 - протяжністю 527,7 км     73 493 506,00      
        (сімдесят три мільйони чотириста дев'яносто три      
        тисячі п'ятсот шість грн. 00 коп) (з ПДВ)      
  лот 4 - протяжністю 322,9 км     58 233 973,00     торги 
        (п'ятдесят вісім мільйонів двісті тридцять три     відмінені
        тисячі дев'ятсот сімдесят три грн. 00 коп) (з ПДВ)      
2 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 52 655 975,00 Відкриті  листопад- торги 
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (п'ятдесят два мільйони шістсот п'ятдесят п'ять торги грудень 2018р. відмінені
  Житомирської області (встановлення та заміна  обслуговування наземних    тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять грн.        
  дорожніх знаків, обслуговування об’єктів зовнішнього  видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)      
  освітлення, систем метеоспостереження та             
  світлофорних об’єктів)            
               
3 Природний газ ДК 021:2015 (CPV)   365 454,00 Відкриті  листопад- торги 
    09120000-6. Газове паливо    (триста шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят торги грудень 2018р. відмінені
        чотири грн. 00 коп) (з ПДВ)      
               
4 СОУ 42.1-37641918-105:2013 Послуги з  ДК 021:2015 (CPV) 2281 477 737,00 Відкриті  грудень 2018р.  
  експлуатаційного утримання автомобільної дороги  63710000-9. Послуги з    (чотириста сімдесят сім тисяч сімсот тридцять сім торги    
  загального користування державного значення М-06  обслуговування наземних    грн.  00 коп) (з ПДВ)      
  Київ – Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів,  видів транспорту          
  Мукачеве і Ужгород) в межах Житомирської області             
  (утримання ліфтів, що призначені для користування             
  особами з обмеженими можливостями), протягом              
  12 місяців            
  1 2 3 4 5 6 7
5 Послуги з  технічного обслуговування і ремонту  ДК 021:2015 (CPV)   3 558 000,00 Відкриті  грудень 2018р. торги 
  автомобілів, які належать Службі автомобільних доріг   50110000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч торги   відмінені
  у Житомирській  області: AUDI-А6, MITSUBISНI  ремонту і технічного    грн.  00 коп) (з ПДВ)      
  PAJERO SPORT, TOYOTA LAND CRUISER,  обслуговування           
  HYUNDAI SANTA FE (дизель), ГАЗ 2705 «Газель»,   мототранспортних засобів і           
  MITSUBISНI PAJERO WAGON, TOYOTA AVENSIS,  супутнього обладнання          
  CEVROLET AVEO, HYUNDAI ACCENT (2 одиниці)            
               
6 Природний газ ДК 021:2015 (CPV)   365 454,00 Відкриті  грудень 2018р. торги 
    09120000-6. Газове паливо    (триста шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят торги   відмінені
        чотири грн. 00 коп) (з ПДВ)      
               
7 Бензин марки А-95 та дизельне паливо для  ДК 021:2015 (CPV)   2 500 000,00 Відкриті  грудень 2018р. торги 
  утримання автотранспорту Служби автомобільних  09130000-9. Нафта і    (два мільйони п'ятсот тисяч грн. 00 коп) (з ПДВ) торги   відмінені
  доріг у Житомирській області дистиляти          
               
8 Бензин марки А-95 та дизельне паливо для  ДК 021:2015 (CPV)   1 647 500,00 Відкриті   січень - лютий  
  утримання автотранспорту Служби автомобільних  09130000-9. Нафта і    (один мільйон шістсот сорок сім тисяч торги 2019р.  
  доріг у Житомирській області дистиляти   п'ятсот грн. 00 коп) (з ПДВ)      
               
9 Природний газ ДК 021:2015 (CPV)   345 434,00 Переговорна   січень 2019р.  
    09120000-6. Газове паливо    (триста сорок п'ять тисяч чотириста тридцять процедура    
        чотири грн. 00 коп) (з ПДВ)      
               
10 Послуги з  технічного обслуговування і ремонту  ДК 021:2015 (CPV)   3 558 000,00 Відкриті   січень - лютий  
  автомобілів, які належать Службі автомобільних доріг   50110000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч торги 2019р.  
  у Житомирській  області: AUDI-А6, MITSUBISНI  ремонту і технічного    грн.  00 коп) (з ПДВ)      
  PAJERO SPORT, TOYOTA LAND CRUISER,  обслуговування           
  HYUNDAI SANTA FE (дизель), ГАЗ 2705 «Газель»,   мототранспортних засобів і           
  MITSUBISНI PAJERO WAGON, TOYOTA AVENSIS,  супутнього обладнання          
  CEVROLET AVEO, HYUNDAI ACCENT (2 одиниці)            
               
11 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних ДК 021:2015 (CPV) 2281 41 214 246,00 Відкриті   січень - лютий  
   доріг загального користування державного значення 63710000-9. Послуги з    (сорок один мільйон двісті чотирнадцять тисяч торги 2019р.  
  Житомирської області (обслуговування об’єктів обслуговування наземних    двісті сорок шість грн. 00 коп) (з ПДВ)      
  зовнішнього освітлення) видів транспорту          
               
               
               
  1 2 3 4 5 6 7
12 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних ДК 021:2015 (CPV) 2281 12 074 297,00 Відкриті   січень - лютий  
   доріг загального користування державного значення 63710000-9. Послуги з    (дванадцять мільйонів сімдесят чотири тисячі торги 2019р.  
  Житомирської області (встановлення та заміна  обслуговування наземних    двісті дев'яносто сім грн. 00 коп) (з ПДВ)      
  дорожніх знаків, обслуговування світлофорних  видів транспорту          
  об’єктів та систем метеоспостереження)            
               
               
Затверджений рішенням тендерного комітету від 23.01.2019 р. №20          
               
Заступник голови тендерного комітету        А.С. Золотько  
               
Секретар тендерного комітету        В.О. Рудюк