Служба автомобільних доріг
у Житомирській області

» Діяльність » плани » Річний план

Річний план

  Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.)    
  на 2017 рік 
  Служби автомобільних доріг у Житомирській області, код згідно з ЄДРПОУ 03451526 зі змінами    
             
Конкретна назва предмета закупівлі Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн)  Процедура закупівлі Орієнтовний  початок проведення процедури закупівлі
з/п (для бюджет-них коштів)
  1 2 3 4 5 6
1 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 611 981,20 Відкриті  січень -
  середнього ремонту по влаштуванню зовнішнього 45310000-3.    (три мільйони шістсот одинадцять тисяч торги лютий
  освітлення на автомобільній дорозі М-21  Електромонтажні роботи   дев'ятсот вісімдесят одна грн 20 коп) (з ПДВ)    
  Житомир - Могилів - Подільський на ділянці           
  км 49+520 - км 52+918, Житомирська область          
             
             
2 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 30 016 727,00 Відкриті  лютий-
  автомобільних доріг загального користування 63710000-9. Послуги з   (тридцять мільйонів шістнадцять тисяч сімсот торги березень
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    двадцять сім грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (ремонт дорожніх пристроїв і облаштування видів транспорту.        
  доріг)          
             
             
3 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного ДК 021:2015 (CPV) 2281 31 395 682,00 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (тридцять один мільйон триста дев'яносто  торги березень
  державного значення Т-06-14 Глибочиця -      п'ять тисяч шістсот вісімдесят два грн 00 коп)    
  Станишівка через Калинівку, Клітчин на ділянці     (з ПДВ)    
  км 2+226 - км 9+514, Житомирська область.          
             
             
             
             
4 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 1 901 230,00 Відкриті  січень -
  автомобільної дороги загального користування 63710000-9. Послуги з   (один мільйон дев'ятсот одна тисяча двісті торги лютий
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    тридцять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  М-21 Житомир - Могилів-Подільський (через видів транспорту.        
  м. Вінницю) (обслуговування об'єктів зовнішнього          
  освітлення) протяжністю 9,6 км          
             
             
  1 2 3 4 5 6
5 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 147 924 283,00 Відкриті  січень -
  автомобільних доріг загального користування 63710000-9. Послуги з   (сто сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять торги лютий
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    чотири тисячі двісті вісімдесят три грн 00 коп)    
  протяжністю 1655,3 км - додаткові аварійні видів транспорту.   (з ПДВ)    
  роботи (роботи з ліквідації пошкоджень, руйнувань          
  та деформацій основи дорожнього одягу та            
  покриття проїзної частини доріг, перехідно-          
  швидкісних смуг, зупинкових майданчиків,          
  зупинкових смуг)          
             
6 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 20 824 320,80 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (двадцять мільйонів вісімсот двадцять торги березень
  загального користування державного значення     чотири тисячі триста двадцять грн 80 коп)    
  Житомирської області М-21 Житомир - Могилів-     (з ПДВ)    
  Подільський (через м.Вінницю) км 49+650 -           
  км 51+000, км 51+710 - км 52+820, км 53+100 -          
  км 53+397.          
             
7 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 120 926 968,00  Відкриті  квітень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (сто двадцять мільйонів дев'ятсот двадцять торги травень
  загального  користування державного значення      шість тисяч дев'ятсот шістдесят вісім грн     
  Житомирської області Р-28 Виступовичі      00 коп) (з ПДВ)    
  (на м. Мозир) – Житомир (через м. Овруч)           
  (окремими ділянками)          
             
8 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 12 479 602,00 Відкриті  лютий-
  автомобільних доріг загального користування  63710000-9. Послуги з    (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят  торги березень
  державного значення Житомирської області  обслуговування наземних    дев'ять тисяч шістсот дві грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (ремонт штучних споруд) видів транспорту        
             
9 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 2 696 029,00 Відкриті  лютий-
  автомобільних доріг загального користування  63710000-9. Послуги з    (два мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч  торги березень
  місцевого значення Житомирської області  обслуговування наземних    двадцять дев'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (ремонт штучних споруд) видів транспорту        
             
10 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 96 351 586,00 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят  торги березень
  загального користування державного значення      одна тисяча п'ятсот вісімдесят шість грн     
  Житомирської області Р-18 Житомир – Попільня –      00 коп) (з ПДВ)    
  Сквира – Володарка – Ставище на ділянці           
  км 4+222 – км 10+300          
             
  1 2 3 4 5 6
11 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 63 252 725,80 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (шістдесят три мільйони двісті п'ятдесят дві  торги березень
  загального користування державного значення      тисячі сімсот двадцять п'ять грн 80 коп)     
  Житомирської області Н-03 Житомир - Чернівці      (з ПДВ)    
  (окремими ділянками)          
             
12 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 304 069 994,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (триста чотири мільйони шістдесят дев'ять  торги квітень
  Житомирської області протяжністю 1442,4 км обслуговування наземних    тисяч дев'ятсот  дев'яносто чотири грн 00 коп)     
    видів транспорту   (з ПДВ)    
             
13 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 158 639 436,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот тридцять   торги квітень
  Житомирської області протяжністю 5738,1 км обслуговування наземних    дев'ять тисяч чотириста тридцять шість грн      
    видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)    
             
14 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 515 382,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч триста   торги квітень
  Житомирської області протяжністю 1154,9 км обслуговування наземних    відімдесят два грн 00 коп) (з ПДВ)    
    видів транспорту        
             
15 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 545 374,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч триста   торги квітень
  Житомирської області протяжністю 1655,3 км (роботи обслуговування наземних    сімдесят чотири грн 00 коп) (з ПДВ)    
  з ліквідації вибоїн та покращення транспортно- видів транспорту        
  експлуатаційного стану покриття)          
             
16 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного ДК 021:2015 (CPV) 2281 31 395 682,00 Відкриті  квітень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (тридцять один мільйон триста дев'яносто  торги травень
  державного значення Т-06-14 Глибочиця -      п'ять тисяч шістсот вісімдесят два грн 00 коп)    
  Станишівка через Калинівку, Клітчин на ділянці     (з ПДВ)    
  км 2+226 - км 9+514, Житомирська область.          
17 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 317 948 639,00 Відкриті  травень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (триста сімнадцять мільйонів дев'ятсот сорок торги червень
  Житомирської області протяжністю 1442,4 км обслуговування наземних    вісім тисяч шістсот тридцять дев'ять грн     
    видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)    
             
18 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 170 264 441,00 Відкриті  травень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (сто сімдесят мільйонів двісті шістдесят чотири торги червень
  Житомирської області протяжністю 5738,1 км обслуговування наземних    тисячі чотириста сорок одна грн 00 коп)     
    видів транспорту   (з ПДВ)    
             
  1 2 3 4 5 6
19 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 96 351 586,00 Відкриті  травень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят  торги червень
  загального користування державного значення      одна тисяча п'ятсот вісімдесят шість грн     
  Житомирської області Р-18 Житомир – Попільня –      00 коп) (з ПДВ)    
  Сквира – Володарка – Ставище на ділянці           
  км 4+222 – км 10+300          
             
20 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 63 252 725,80 Відкриті  травень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (шістдесят три мільйони двісті п'ятдесят дві  торги червень
  загального користування державного значення      тисячі сімсот двадцять п'ять грн 80 коп)     
  Житомирської області Н-03 Житомир - Чернівці      (з ПДВ)    
  (окремими ділянками)          
             
21 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної  ДК 021:2015 (CPV) 2281 604 988,00 Відкриті  травень-
  дороги загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (шістсот чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят  торги червень
  Житомирської області М-21 Житомир - Могилів- обслуговування наземних    вісім грн 00 коп) (з ПДВ)    
  Подільський (через м.Вінницю) (обслуговування видів транспорту        
  об'єктів зовнішнього освітлення) протяжністю 3,6 км          
             
22 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 508 910,00 Відкриті  червень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот вісім тисяч дев'ятсот торги липень
  Житомирської області протяжністю 1655,3 км - обслуговування наземних    десять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (аварійний ремонт покриття) видів транспорту        
             
23 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 685 402,00 Відкриті  липень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони шістсот вісімдесят п'ять тисяч  торги серпень
  Житомирської області (нанесення горизонтальної  обслуговування наземних    чотириста дві грн 00 коп) (з ПДВ)    
  розмітки протяжністю 407,3 км) видів транспорту        
             
24 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 508 188,00 Відкриті  липень-
  дороги загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот вісім тисяч  торги серпень
  М-06 Київ – Чоп (на Будапешт через мм. Львів,  обслуговування наземних    сто вісімдесят вісім грн 00 коп) (з ПДВ)    
  Мукачеве і Ужгород) в межах Житомирської області  видів транспорту        
  (обслуговування систем метеоспостереження)          
             
25 Послуги з паспортизації мостів на автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 943 623,12 Відкриті  липень-
  дорогах загального користування державного 71330000-0. Інженерні послуги    (дев'ятсот сорок три тисячі шістсот торги серпень
   значення Житомирської області різні   двадцять три грн 12 коп) (з ПДВ)    
             
  1 2 3 4 5 6
26 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 8 998 360,00 Відкриті  липень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім торги серпень
  Житомирської області протяжністю 1154,9 км обслуговування наземних    тисяч триста шістдесят грн 00 коп)     
    видів транспорту   (з ПДВ)    
             
             
Затверджений рішенням тендерного комітету від 14.07.2017 р. №141        
             
Голова тендерного комітету        С.Л. Заїка  
             
Секретар тендерного комітету        І.Л. Лопушанська